Gann Tre logo - negativ

Det er 40 år siden Gann Tre ble etablert.
Her får du vår historie.

1984

Gann Tre blir formelt opprettet 1. januar 1984. Firmaets kontor var i Sandnes, og gründerne ønsket et lokalt navn for å stå sterkere i anbudskonkurranser i Sandnes kommune. 

Ingen svennebrev 

Helge Ove Lode startet Gann Tre sammen med Kåre Søyland våren 1984. For Helge Ove var ikke skole noe alternativ. Han har vært arbeidsaktiv siden han var 14 år!

1985
Takstol­produksjonen lagt ned
Takstolproduksjonen, som var en del av virksomheten, blir lagt ned og Gann Tre starter byggshop. Takstol­produksjonen hadde for få oppdrag og små marginer.
1985
1986
Økonomisk i pluss
Tallene er positive.
1986
1987
Kjøper Solaveien 95
Byggshopen er et tapsprosjekt og blir lagt ned. Gann Tre kjøper Solaveien 95 på Stangeland.
1987
1988
Solaveien 95 blir ferdig
Solaveien 95 blir ferdig. Bygget har store utearealer som blir utleid i sin helhet før bygget står ferdig.
1988
1989
Børskrakket
Ved inngangen til året har Gann Tre nærmere 25 medarbeidere. Børskrakket begynner å gjøre seg gjeldene i byggebransjen. Renta har gått opp og det er nærmest full stopp i boligbyggingen. Gann Tre klarer å holde seg flytende en stund pga. nærings- og kommunale bygg, men må skjære kraftig ned på bemanningen.
1989

Før i tida…

Husker du når det var vanlig å røyke inne? 
Mye har endret seg de siste årene. Her kommer en morsom historie fra kontoret i 1998.

1990

Gann Tre kjøper området Byfjordtunet på Tasta. Her skal det bygges 85-86 boenheter. Gann Tre er hardt presset av banken, men skaffer kapital ved å selge ut halvparten av Byfjordtunet og får arbeidsro til å starte utbyggingen. Dette blir et vendepunkt.

1993
Bemanningen øker
Byfjordtunet blir utbygd og selger godt. Bemanningen øker gradvis.
1993
1994
Satser på næringsbygg
Gann Tre satser på næringsbygg og kommunale bygg. Gann Tre går inn i flere næringsbygg-anbud sammen med betongentreprenøren Skjæveland & Vatne. Et selskap Gann Tre kjøper opp samme året.

Ett av de første prosjektene er da ombyggingen av Trallfa-fabrikken til skoleformål. Et prosjekt som gir Gann Tre arbeid hver sommer i 5 år.
1994
1996
Ogna og Hana kirke
Gann Tre bygger Ogna kirke og Hana kirke - to spesielle, spennende og utfordrende bygg.
1996
1998
Lederskifte
Kåre Søyland overlater lederansvaret til nyansatte Skjalg Espedal.

Gann Tre As blir skilt ut som eget driftsselskap.
1998

Daglig leder Skjalg Espedal

Skjalg Espedal i 2004 Skjalg Espedal i 2020

2000

Det skjer store endringer i byggebransjen i denne perioden. Det kommer nye byggeforskrifter og en mer digital hverdag både for kontoransatte og de ute på byggeplassene.

2002
Kan Tre
Slagordet «Kan Tre» blir innført. Team med byggeplassleder, tømrer og lærling blir opprettet for å sikre kunnskapsoverføring og kvalitet. Arbeid med utvikling av strategi for selskapet blir satt i gang.
2002
2003
Egne byggeprosjekter
Gann Tre starter med utviklingen av egne byggeprosjekter i tillegg til den eksisterende virksomheten.
2003
2004
20 år, 35 medarbeidere
Gann Tre er 20 år, og har dette året 35 engasjerte og dyktige medarbeidere. GT-nytt blir utgitt for første gang høst/vinter 2004 – 2005.
2004
2005
All time high
Gann Tre overtar Leif Rønneberg AS. Gann Tre kjøper den gamle skoletomta Klepp ungdomsskole. Her skal det bygges 9 blokker med hele 135 leiligheter.

Dette året ble «all time high». Mange spennende prosjekter blir utført, som hytter på Stavtjørn, Orstad naturbarnehage, Foren, PU Bogafjell, Fredheim psykiatriske og Vaulenmarka.
2005
2008
Står stødig
Det blir spådd vanskelige tider i byggebransjen, men Gann Tre har mange spennende prosjekter som Elveparken Bryne, Stavtjørn hyttefelt, Næringsbygg for Roxar, Blokk 6 Skulehagen, kontorbygg i Hillevåg, ny barnehage for Klepp kommune og rehabilitering av Bjerkreim kirke.
2008

2010

Gann Tre opplever jevn og god pågang med arbeid, og har dette året 51 ansatte.

2011
Gründer går bort
Gründer Kåre Søyland var med fra starten, og jobbet fra 1998 til 2011 i eiendomsselskapet knyttet til Gann Tre. Han døde i 2011.

Gann Tre flytter fra Sandnes til Nærbø.
2011
2012
Generasjonsskifte
Det sjedde endring på eiersiden. Noen gikk ut, og flere ansatte kjøpte seg opp i selskapet.
2012
2013
Lærlinger
Gann Tre har alltid satset på lærlinger, og etter at de flyttet til Nærbø var det mange unge jærbuer som ønsket å ta læretiden i Gann Tre. Lærlinger er svært viktige for rekrutteringen til både bedriften og bransjen. Siden 1998 har over 70 ungdommer hatt læreplass hos Gann Tre.
2013
2018
Endret selskapesstrategi
Fram til 2018 hadde Gann Tre et mål om å operere som totalentreprenør. Dette året endret selskapet strategi, og gikk over til å konsentrere seg om å bli gode på tømrerjobber. Det har vært suksess!
2018

2020

Antall ansatte og omsetning stiger jevnt. Mye av grunnen er at jobbene blir større og mer omfattende enn tidligere.

ansatte
2

2024

Gann Tre er 40 år. Omsetningen er nå på 130 millioner kroner. Dette hadde vi aldri klart om det ikke var for våre 60 flotte ansatte!

Play Video about Ansatt i Gann Tre sager materialer til bygg
Se vår jubileumsfilm
Gann tre 40 år