Publisert: 15. januar 2024

Orstad Utsyn

Utbygging på Orstad er et resultat av at fylkeskommunen og de tre kommunene Sandnes, Time og Klepp har blitt enig om en overordnet plan for byveksten på Nord-Jæren.
Orstad Utsyn, Gann Tre
Leilighetsbygg
Delentreprise
Oppdragsgiver:
Østerhus Entreprenør

Stor befolkningsvekst i hele regionen legger press på landbruksjord. Det er i dette bildet en tenker seg å knytte sammen Ganddal og Kverneland i et sammenhengende storbyområde, eller ”bybånd”.

Blokk BB1 inneholder 30 leiligheter. Østerhus Entreprenør er totalentreprenør.

Gann Tre leverer tømrerarbeider på dette prosjektet.

Se flere referanser