Publisert: 25. november 2022

Madla Vest

Kortreist til det aller meste bygges nå Madla Vest. Området kjennetegnes av turområder og treningsmuligheter. Skoler og barnehager. Gode bussforbindelser og sykkelveier. Dagligvarebutikker og byens beste kjøpesenter.
Kombi bolig og næring
Delentreprise

 

 Madla Vest omtales som 10-minuttersbyen:

  • 10-minuttersbyen er en betegnelse på fremtidens byutvikling, og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål.
  • Det skal være en målsetning at alle har tilgang til flest mulig funksjoner som handel, turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor 10 minutters gangavstand fra der de bor.
  • 10-minuttersbyen reduserer transportbehovet og gjør hverdagen vår enklere.
  • For samfunnet betyr dette reduserte CO2-utslipp.

 

Prosjektet vi bygger består av 35 leiligheter fra 48 til 152 m² og en felles takterrasse på 150 m²! Det vil bli treningsrom, fellesareal, vaskehall og verksted i kjelleren.

Gann Tre leverer tømrerarbeider på dette prosjektet hvor fasader kles med teglstein og trekledning. Arbeidet er godt i gang og planlegges ferdig høsten 2023.

Se flere referanser