Publisert: 29. november 2022

Kleppeloen skule

På Klepp jobbes det nå med Kleppeloen skule. Klepp kommune bygger i Kleppeloen ny skole for 1-7 trinn med plass til 350 elever.
Offentlig bygg
Delentreprise

Prosjektet skal inneholde skole på vel 5000 m² og en aktivitetshall på 600 m2. Den nye Kleppeloen skule er planlagt utført i tre og betong både i skoledelen og i aktivitetshallen. Prosjektet har mål om å være et nullenergibygg. Det skal derfor være solceller på så godt som alle takflater. Bygget er ellers forsynt med lokal fjernvarme. Bygget skal overholde passivhuskrav og på grunn av byggherrens høye fokus på reduserte klimagassutslipp så skal bygget BREEAM-sertifiseres.

Vi er nå halvveis i arbeidet på den nye skolen. Planlagt ferdigstilling er våren 2024.

Se flere referanser