SKULEHAGEN
SKULEHAGEN, KLEPPE

Med totalt 134 leieligheter fordelt på seks år, er boligblokkene sentralt på Kleppe det største prosjektet Gann Tre har hatt ansvaret for. Gann Tre har vært medeier, hovedentreprenør og hatt ansvaret for tømrerarbeidet i alle blokkene. 

"Alle" på Klepp har et forhold til stedet hvor Skulehagen er bygget. Det som en gang var Klepp framhaldsskule og Klepp Ungdomsskule har viket plassen for stilige leiligheter fordelt på i alt 9 bygg. Gann Tre, SV Betong og Kai Vaule opprettet selskapet Presthagen AS og kjøpte den gamle ungdomsskolen da kommunen la den ut for salg i 2005. Da var det allerede vedtatt en reguleringsplan som sa at her skulle det bli boliger. 

Leilighetene i Skulehagen er fra 70-100 kvadratmeter, og romløsningene tilsier stor funksjonalitet og estetikk i tråd med moderne og urbane prinsipper. Samtidig spiller det umiskjennelige preget av god, gammel jærsk grundighet en vesentlig rolle i dette kvalitetsprosjektet. En uslåelig kombinasjon.
AKTUELT
På vei mot OL
I 2013 innledet Gann Tre et helt nytt prosjekt, kalt ”Varige forbedringer”. Starten var en sponsoravtale med handikappsvømmeren Sara Louise Rung, som med sitt ukuelige mot og enorme innsatsvilje både imponerer og inspirerer.
 
Rehabiliterer ny møteplass for hele Gjesdal
Veveriet på Ålgård er et kjent historisk bygg og er en viktig del av historien til Gjesdal kommune. Til høsten skal bygget restaureres. Gann Tre har fått den spennende jobben med trearbeidene.
 
Kristine Bonnevies Terrasse
Gann Tre er ferdig med den utvendige kledningen på leilighetsprosjektet Kristine Bonnevies Terrasse på Grannes.
 
Bjergsted Trio
Bjergsted Trio tilbyr byleilighet med egen privat hageparsell på taket.