Gann Tre satser på ledere
 
Gann Tre har alltid fokusert på å gi med-arbeiderne muligheter. Muligheter til ut-fordringer i arbeidet, muligheter til å få faglig påfyll – og muligheter til å jobbe seg opp i systemet, om en vil det.
Logo-original
Bjorhaugslettå 38, 4365 Nærbø
skjalg@ganntre.no