SIRKELEN PÅ KLEPPE
SIRKELEN

I mars 2010 startet byggingen av ny sjukeheim på Kleppe. "Sirkelen" er blitt et landemerke og et flott bygg, hvor Gann Tre hadde ansvar for tømmerarbeidet. I tillegg leverte vi 48 prefabrikerte badekabiner, som ble koplet til vann, strøm og ventilasjon.

Arbeidet ble ferdigstilt i november 2011.
AKTUELT
På vei mot OL
I 2013 innledet Gann Tre et helt nytt prosjekt, kalt ”Varige forbedringer”. Starten var en sponsoravtale med handikappsvømmeren Sara Louise Rung, som med sitt ukuelige mot og enorme innsatsvilje både imponerer og inspirerer.
 
Rehabiliterer ny møteplass for hele Gjesdal
Veveriet på Ålgård er et kjent historisk bygg og er en viktig del av historien til Gjesdal kommune. Til høsten skal bygget restaureres. Gann Tre har fått den spennende jobben med trearbeidene.
 
Kristine Bonnevies Terrasse
Gann Tre er ferdig med den utvendige kledningen på leilighetsprosjektet Kristine Bonnevies Terrasse på Grannes.
 
Bjergsted Trio
Bjergsted Trio tilbyr byleilighet med egen privat hageparsell på taket.