Ertsmyra%20modell_940x480
ERTSMYRA TRANSFORMATORSTASJON

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Blant annet er det en ny 420 kilovolt transformatorstasjon og likeretterstasjon under bygging på Ertsmyra ved Tonstad.  Denne er en del av prosjektene NordLink og Vestre korridor, og vil delvis  erstatte dagens stasjon på Tonstad. Gann Tre skal utføre tømmerarbeidene på nytt kontorbygg på Ertsmyra.Bilde: Statnett
AKTUELT
På vei mot OL
I 2013 innledet Gann Tre et helt nytt prosjekt, kalt ”Varige forbedringer”. Starten var en sponsoravtale med handikappsvømmeren Sara Louise Rung, som med sitt ukuelige mot og enorme innsatsvilje både imponerer og inspirerer.
 
Rehabiliterer ny møteplass for hele Gjesdal
Veveriet på Ålgård er et kjent historisk bygg og er en viktig del av historien til Gjesdal kommune. Til høsten skal bygget restaureres. Gann Tre har fått den spennende jobben med trearbeidene.
 
Kristine Bonnevies Terrasse
Gann Tre er ferdig med den utvendige kledningen på leilighetsprosjektet Kristine Bonnevies Terrasse på Grannes.
 
Bjergsted Trio
Bjergsted Trio tilbyr byleilighet med egen privat hageparsell på taket.