Brueland%20Gaard
BRUELAND GAARD

Like ved Sandvedparken i Sandnes har Gann Tre fått tømrerarbeidet på Block Berge sitt prosjekt Brueland Gaard. Veidekke er byggherre, og har bestilt 21 selveierleiligheter fordelt på tre lavblokker i teglstein. Byggingen starter i februar, og de to første blokkene skal være ferdigstilte i desember 2017. I forbindelse med prosjektet skal Gann Tre også restaurere og bygge om et eldre bygg omtalt som Stabburet. Dette skal plasseres på fellesområdet til beboerne i Brueland Gaard, og kan brukes til fellesarrangementer som grilling og lignende. Skal stå ferdig til skolestart i år.


 
AKTUELT
På vei mot OL
I 2013 innledet Gann Tre et helt nytt prosjekt, kalt ”Varige forbedringer”. Starten var en sponsoravtale med handikappsvømmeren Sara Louise Rung, som med sitt ukuelige mot og enorme innsatsvilje både imponerer og inspirerer.
 
Rehabiliterer ny møteplass for hele Gjesdal
Veveriet på Ålgård er et kjent historisk bygg og er en viktig del av historien til Gjesdal kommune. Til høsten skal bygget restaureres. Gann Tre har fått den spennende jobben med trearbeidene.
 
Kristine Bonnevies Terrasse
Gann Tre er ferdig med den utvendige kledningen på leilighetsprosjektet Kristine Bonnevies Terrasse på Grannes.
 
Bjergsted Trio
Bjergsted Trio tilbyr byleilighet med egen privat hageparsell på taket.