MAS_5221
LÆRLINGER I TØMRERFAGET

I Gann tre har vi tatt inn 2-3 lærlinger hvert år i en årrekke. Med riktig innstilling og god opplæring i samarbeid med Byggopp ser vi at lærlingene vokser med oppgavene, og mange etter hvert blir bærebjelkene hos oss. Noen har ambisjoner om større utfrodringer og blir baser om noen år. Da er det en stor fordel å ha vært lærling sjøl, slik at god opplæring går fra svenn til svenn. Kunnskap og gjennomføringsevne om tømrerfaget er vår viktigste verdi i firmaet. 

Som lærling får du også tilbud om sosiale sammenkomster, firmaturer, Nordsjørittet og Kan tre! 


Søknad med cv/karakterutskrift sendes skjalg@ganntre.no
gann-t%C3%B8mrer5
TØMRER
MAS_5229
BAS
MAS_5221
LÆRLING