LÆRLINGER I TØMRERFAGET

I Gann tre har vi tatt inn 2-3 lærlinger hvert år i en årrekke. Med riktig innstilling og god opplæring i samarbeid med Byggopp ser vi at lærlingene vokser med oppgavene, og mange etter hvert blir bærebjelkene hos oss. Noen har ambisjoner om større utfrodringer og blir baser om noen år. Da er det en stor fordel å ha vært lærling sjøl, slik at god opplæring går fra svenn til svenn. Kunnskap og gjennomføringsevne om tømrerfaget er vår viktigste verdi i firmaet. 

Som lærling får du også tilbud om sosiale sammenkomster, firmaturer, Nordsjørittet og Kan tre! 


Søknad med cv/karakterutskrift sendes skjalg@ganntre.no
TØMRER
LÆRLING
Bjorhaugslettå 38, 4365 Nærbø
skjalg@ganntre.no