Gann Tre satser på ledere
22.12.2014

etxt gt-nytt 2014-2 prosjekttavle fix

 
 

Derfor har våre ledere bekgrunn som fagfolk i bedriften. Det gir et fantastisk godt utgangspunkt for å kunne forstå og styre prosessene og arbeidsfolkene ute på byggeplassene. Men det å være bas eller byggeleder innebærer mye mer enn å ha byggfaglig bakgrunn. Å være dyktig fagmann er ikke det samme som å være en dyktig leder. Derfor har Gann Tre startet opp et toårig lederutviklingsprosjekt i samarbeid med Arild Aasland hos Raadvill. Og selv etter bare noen få dags- og halvdagsssamlinger har kurset vist seg å ha god effekt.

Den store fordelen er at vi får sett ting fra en annen, felles innfallsvinkel. vi får en felles forståelse for ting, for hva det er å være leder. Og vi får mange gode vektøry å bruke i praksis, forteller Inge Wiig, som er byggeleder hos Gann Tre. Han er spesielt positiv til at alle ledernivåer er samlet på kurset.

- For min del er det en stor fordel at basene er med. Slik får vi en felles plattform og felles referanser vi kan bruke, slår han fast, og får støtte fra bas Kim Auestad.

- Vi blir samlet og styrer arbeidet og medarbedere på samme måten. Alt blir rett og slett enklere. Så det er kjempefint at vi får denne opplæringen, som vi ellers ikke får.