Vigrestad barnehage
05.07.2017

vigrestad barnehage illustrasjon 02 16-11-11

 
 
Hå kommune har tildelt Gann Tre totalentreprisen for bygging av den nye barnehagen på Vigrestad. Med det har nok en stor og viktig kontrakt for en offentlig byggherre blitt landet, og minst ti ansatte er sikret nok å gjøre i flere måneder.

Vant uten billigste anbud
Den nye barnehagen på Vigrestad skulle i utgangspunktet være klar for bruk allerede ved årsskiftet. Men oppstarten av byggingen ble noe utsatt etter at kontraktstildelingen fra Hå kommune ble påklaget og måtte innom Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Gann Tre leverte nemlig ikke det billigste anbudet, men ble av kommunens saksbehandlere allikevel ansett å ha det beste og mest komplette anbudet. Det fikk da også Hå fullt medhold i da saken ble ferdig behandlet hos KOFA tidlig i mai, og dermed blir avgjørelsen om å gi Gann Tre totalentreprisen stående.

- Passer oss svært godt
- Vi er lettet og svært glade over å ha blitt tildelt denne kontrakten, der vi er totalentreprenør og skal ha egenproduksjon av tømrerarbeidet. Dette er et spennende prosjekt som passer oss svært godt, både i forhold til vår tidligere erfaring, til bemanningen og at det ligger i nærmiljøet, forteller daglig leder i Gann Tre, Skjalg Espedal. 

Overlevering i mai
Den nye barnehagen på Vigrestad blir på 1450 m2 BTA, og er planlagt for 125 barn. Den har en kostnad på noe over 30 millioner, og er tegnet av Arkitektkontoret Vest med uteområder planlagt av Dimensjon Rådgivning. Når dette leses er grunnarbeidet forhåpentligvis godt i gang, og barnehagen skal stå ferdig for overlevering til Hå kommune i mai 2018.


hallvard egeland%2c prosjektleder h%c3%a5 kommune og skjalg espedal fix   
Fornøyd med avklaring og inngått kontrakt: Hallvard Egeland, prosjektleder Hå kommune og Skjalg Espedal, daglig leder i Gann Tre.