Trafo Bjerkreim
19.06.2018

trafo

 
 
Vi er godt i gang med arbeiden. Etter planen skal arbeidene være ferdig på ettersommeren/høsten 2018.