Spennende prosjekt med gode løsninger
19.06.2018

gann-tre-barnehage-vigrestad 24

 
 
Den nye barnehagen er 1450 m2 BTA. Den er tegnet av Arkitektkontoret Vest med uteområder planlagt av Dimensjon Rådgivning. Gann Tre har hatt totalentreprisen. De totale kostnadene er noe over 30 millioner kroner.


Stort prosjekt

– Dette er et stort prosjekt, og vi har vært over 10 personer her de siste månedene for å komme i mål med barnehagen. Dette er en av de største barnehagene i Rogaland, og et stort prosjekt for oss i Gann Tre, sier Aanestad. Alf Våland har vært prosjektleder for Gann Tre.

– Hva er spesielt med dette prosjektet?

– Tegningene fra Arkitektkontoret Vest er svært bra, men løsningene og konstruksjonene har gitt oss en del faglige utfordringer. Særlig takkonstruksjonen, som er høy, har vært arbeidskrevende. Arbeid med barnehagen har vært spennende, og det er kjekt å få være med på å bygge et så flott og viktig bygg, sier Aanestad.

De siste månedene har mellom 20-25 personer vært involvert i bygget. Mange underleverandører skal organiseres, og både byggherre og barnehageledelse har vært involvert i prosessene under både planlegging og bygging av barnehagen.

– I vinter var det mye regn og vind, og derfor har det vært hektisk i vår for å ta igjen forsinkelsene. Men nå er vi tålig i rute, sier Aanestad.


Involvering

Det er Hå kommune som er oppdragsgiver for den nye barnehagen. Hallvard Egeland er prosjektleder i eiendomsavdelingen i Hå kommune. Han forteller om et omfattende arbeid med barnehagen, der både kommunalsjef, styrer i barnehagen og avdeling for drift og vedlikehold i Hå kommune har vært involverte.

– Vi har hatt et behov for involvering. Brukerne var med fra starten da barnehagen ble tegnet til nå i sluttfasen. Kommunen skal drifte bygget, og derfor er det viktig at vi kjenner det godt, sier Egeland.

Han skryter over Gann Tre og samarbeidet.

– Vi har en god dialog. Det er alltid ting som må diskuteres i en slik prosess. Disse diskusjonene er blitt gjennomført på en god måte, og vi har løst utfordringene konstruktivt. Det har vært viktig for oss i kommunen, og vi har funnet godt ut av det med Gann Tre, sier Egeland.

Noen barn starter allerede i sommer, og fra august blir hele den nye barnehagen tatt i bruk.


Totalansvar

Den nye barnehagen på Vigrestad skulle i utgangspunktet være klar for bruk allerede ved årsskiftet. Men kontraktstildelingen og byggestart ble utsatt noen måneder på grunn av klagebehandling i anskaff elsesprosessen.

– Som totalentreprenør har vi ansvar for hele prosjektet fra A til Å. Vi har egenproduksjon avtømrerarbeidet. Prosjektet har passet oss godt, både i forhold til tidligere erfaring, vår bemanning og at det ligger i nærområdet, sier daglig leder i Gann Tre, Skjalg Egeland.