Rehabiliterer ny møteplass for hele Gjesdal
19.06.2018

veveriet-02

 
 
Nå er det bare første etasje av det 120 å gamle ærverdige bygget som er i bruk. 2. og 3. etasje står tomme. Med en grunnflate på ca. 1.000 kvm vil rehabiliteringen bety en stor kapasitetsøkning og gi mange muligheter. Kommunen ønsker å samle en rekke virksomheter som kulturskole, kulturavdeling, voksenopplæring, flyktningetjeneste, helsestasjon for ungdom og ungdommens kulturhus i bygget. Det skal også lages en flottstorsal i 3. etasje. Denne skal blant annet brukes til konserter, forestillinger og kommunestyremøter. Nå rommer første etasje bibliotek og kommunestyresal. I forbindelse med rehabiliteringen ønsker kommunen også å gjøre biblioteket mer tilgjengelig. I tillegg skal Veveriet fungere som møteplass for lag og foreninger i kommunen. Oppstart etter ferien Gann Tre sine arbeider starter opp etter sommerferien, i august-september.

Varighet på arbeidene er estimert til sommeren 2019. Det meste av tiden vil det være rundt 10 tømrere på prosjektet, i perioder kanskje enda flere.

Spennende faglig

-Dette er en krevende jobb. Her skal vi få bruke vår erfaring og kunnskap, sier daglig leder Skjalg Espedal i Gann Tre. - Det blir nok noen utfordringer, med det liker vi. Vi skal forsterke bjelkelag og bygge lydhimling og lydvegger. Siden dette skal brukes til musikk; både øving og konserter, må akustikken være bra. Samtidig skal ikke lyden forstyrre andre aktiviteter i bygget. I storsalen skal vi fjerne nåværende etasjeskille og bygge skråtak.

Prestisje

Det følger prestisje med å bygge Gjesdal kommunes nye storstue. Her skal innbyggere og gjester komme i mange år framover, og det er en kjekk referanse å vise til. Alt innvendig blir i realiteten nytt og oppgradert til nye krav og standard. Utvendig vil det ikke skje store endringer. 

-Vi gleder oss til å komme i gang, sier Espedal.