Kristine Bonnevies Terrasse
19.06.2018

kristinebonnevie-terrasse

 
 
Utbygger er Kruse Smith. Det skal bygges 24 leiligheter, og samtlige er klar for maler nå før sommerferien. Det skal bli REMA1000 butikk i underetasjen. Her skal vi sette opp innvendige skillevegger. Hele prosjektet skal være
ferdig for vår del i høst.