Bryne Mølle
16.03.2016

bryne m%c3%b8lle 2

 
 
Bryne Mølle er et markant bygg og en like markant kulturinstitusjon i sentrum av Bryne. Nå er Time kommune ferdig med det nye ungdomskultursenter her. Og Gann Tre er ikke rent lite stolte av å ha stått for rehabiliteringen og utbyggingen av det gule bygget fra 1929.

Ungdomskultursenteret er et spennende prosjekt, tegnet av Ark Vest. Byggene vil danne en ny ”byport” for Bryne, med Kaizersplassen på den ene siden og et nytt parkanlegg på nedsiden og langs elveløpet fra Mølledammen.

img 3312
Bilde fra rehabiliteringen.

Gann Tre har rehabilitert og bygget om Sekkelageret, hvor ungdomsklubben skal inn i underetasjen. Og i forlengelsen av det eksisterende bygget har det nå kommet opp et toetasjes tilbygg, hvor det er øvingslokaler.

Innvendig har nå ungdomskultursenteret fått mange spennende løsninger. Det inneholder både forsamlings- og konsertlokaler, øvingsrom, mikserom, kino, klubb-/danselokale og allrom/kafé. 
bryne m%c3%b8lle
bryne m%c3%b8lle 4

bryne m%c3%b8lle 5
bryne m%c3%b8lle 3