Bjergsted Trio
19.06.2018

bjergsted-trio

 
 
Utbygger Base Bolig legger vekt på grønne bokvaliteter med parkanlegg på bakkeplan, ”Urban farming” på taket og tilrettelagt lading av el-sykler. Det skal bygges tre blokker med ca. 30 leiligheter. Alle de tre blokkene er reist og tettet. Første blokk skal overleveres før sommerferien 2018. De neste to blokkene skal ferdigstilles høsten 2018. Gann Tre har tømrerarbeidet.

Jærentreprenør har totalentreprisen.